บริการข้อมูล  

   

Login Form  

   
   
Бесплатные шаблоны Joomla

ข้าราชการประจำฝ่าย

 

 

นายประธาน ศรีพิกุล

ปลัด อบต.กุดจับ

เบอร์โทรศัพท์ 042-217486 ต่อ 1

 
 

 

นายปริญญา แล่ล้อม 

รองปลัด อบต.กุดจับ

เบอร์โทรศัพท์ 042-217486 ต่อ 3

 
 


 

นายอิสระ นาสูงชน

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทรศัพท์ 042-217486 ต่อ 3 

นางสุกาญจน์ ผลขาว

ผอ.กองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 042-217486 ต่อ 4

 

 
นายปริญญา แล่ล้อม 

รองปลัด อบต.กุดจับ

รักษาการแทน ผอ.กองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 042-217486 ต่อ 5

   
© ALLROUNDER